Archief van: juni 2017


De gebruiker centraal, ook digitaal!

De gebruiker centraal, ook digitaal!

Toen recentelijk ter zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak werd verzocht om de verbeelding (digitale kaart) bij een bestemmingsplan opnieuw te uploaden in het systeem van de Raad van State, leek me dat een fluitje van een cent. Niets bleek minder waar. In plaats van het omwisselen van een digitaal bestandje, diende het volledige bestemmingsplandossier opnieuw geüpload te worden omdat alle bestanden digitaal gekoppeld zijn.

Dat moet toch handiger kunnen, dacht ik toen. Zou de Omgevingswet hiervoor een oplossing bieden?

(meer…)

Blockchain, ik verbind dus ik ben?

Blockchain, ik verbind dus ik ben?

In mijn vorige blog schreef ik al over blockchain, voor mij inmiddels bijna dagelijkse kost. Zo waren we met kantoor onlangs aanwezig bij de kick-off bijeenkomst van de Nationale Blockchain Coalitie, waar de coalitie haar Actieagenda aanbood aan demissionair minister Kamp. Sprekers tijdens deze bijeenkomst gaven onder andere inzicht in de mogelijkheden van blockchain in de agrarische sector, de energiesector en de financiële sector. Een terugkerende vraag die ochtend was: hoe zit het met digitale identiteit als je het hebt over blockchain? Voordat ik aan het antwoord op deze vraag toe kom, zal ik in dit blog eerst wat dieper ingaan op blockchain om vervolgens een voorzet te geven naar een volgend blog, waarin digitale identiteit het hoofdthema zal zijn. (meer…)

Smart City: het belang van een stevig fundament

Smart City: het belang van een stevig fundament

Van slimme stoplichten en wegverlichting tot duurzame, collectieve en intelligente vervoersoplossingen en zelfs de bouw van hele nieuwe energieneutrale en zelfvoorzienende wijken en steden. Steeds vaker – en met toenemende ambitie – worden initiatieven ten aanzien van sociale, infrastructurele en economische opgaves en kansen gebundeld in een Smart City-aanpak. Veelal op basis van publiek-private samenwerking. Maar wat is een Smart City eigenlijk en welke juridische vragen rijzen bij het formuleren, realiseren en uitvoeren van een Smart City-aanpak? (meer…)

Als gemeente veilig naar de cloud

Als gemeente veilig naar de cloud

Afgelopen jaar hebben ruim 40 overheidsinstellingen met InSpark de stap richting de (Microsoft) cloud gemaakt. In elk traject bleken er veel vragen te zijn rondom de juridische aspecten. Vanuit een samenwerking met het IT, Data en Privacyteam van Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, kwamen daarop passende antwoorden. In dit blog delen we de 6 vragen die gemeenten zich moeten stellen als het gaat om een veilige overstap naar de cloud. (meer…)

De staat van digitaal Nederland, over witte raven en zwarte zwanen

De staat van digitaal Nederland, over witte raven en zwarte zwanen

In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ dat op 29 oktober 2012 door Mark Rutte en Diederik Samsom werd gepresenteerd, staat dat de dienstverlening door overheden beter moet. In het akkoord is opgenomen dat bedrijven en burgers de zaken die ze met de overheid doen uiterlijk in 2017 digitaal moeten kunnen afhandelen. Een ambitieus streven dat een digitale transformatie van de Nederlandse overheid impliceert. Deze digitale transformatie vraagt om ‘digitaler’ denken door onder andere politici en beleidsmakers. Het is inmiddels 2017, hoe is het in dit verkiezingsjaar gesteld met het politieke digitale denken? En denkt de overheid al zó digitaal dat dit ook leidt tot ‘digitaler’ doen? (meer…)