Archief van: november 2018


Een blockchainwet in Liechtenstein

Een blockchainwet in Liechtenstein

Tot dusver zijn blockchains en activiteiten die daarvan gebruik maken niet gereguleerd, terwijl er wel allerlei interessante juridische vraagstukken spelen. Is regulering van blockchains gewenst, en hoe zou die regulering er uit kunnen zien?

Om die laatste vraag te beantwoorden kan gekeken worden naar Liechtenstein. De afgelopen jaren kreeg de Liechtensteinse financiële toezichthouder (FMA) steeds meer vragen over toepassing van blockchaintechnologie bij financiële transacties. Liechtenstein heeft met het publiceren van een consultatievoorstel op 28 augustus 2018 een eerste stap gezet naar het aannemen van een blockchainwet. Met deze wet wil Liechtenstein minimumvereisten vastleggen voor activiteiten die via een blockchain plaatsvinden.

In dit blog schetsen wij in het kort wat het Liechtensteinse wetsvoorstel inhoudt. En hoe is de situatie in Nederland? (meer…)

Whitepaper Juridische aspecten van AI & machine learning

Whitepaper Juridische aspecten van AI & machine learning

Het team Innovation, Privacy & Technology van Pels Rijcken geeft in de nieuwe whitepaper Juridische aspecten van AI & machine learning een overzicht van ethische en juridische vragen die spelen bij het gebruik van AI en machine learning.

Het onderwerp kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) is geen science fiction meer, maar gaat steeds meer tot de realiteit behoren. Kort gezegd is AI een verzamelterm voor technologieën die een basale vorm van cognitie hebben. Machine learning is zo’n vorm van AI waarbij technologie in staat is zichzelf te ontwikkelen door data-analyse en vervolgens zelf beslissingen te nemen die niet zijn geprogrammeerd.

Artificial Intelligence heeft een grote impact op bedrijven en consumenten en zal naar verwachting steeds meer verweven raken in onze dagelijkse bezigheden. Advocaten komen dan ook steeds meer in aanraking met vragen die het gebruik van deze nieuwe technologieën oproept. (meer…)

The Future of Law

The Future of Law

“De meeste juristen zijn nog nauwelijks bezig met de technologische ontwikkelingen”, aldus professor Erik Vermeulen van de Tilburg University. Het team Tech & Innovation van Pels Rijcken wil daar verandering in brengen door tijdens het congres Inzicht in Digitalisering hun kennis over technologie en recht te delen. Vermeulen is gastspreker en verzorgt de openingslezing. Recent heeft hij voor het eerst voor zijn studenten het vak “Coding for Lawyers” georganiseerd, dat is geïnspireerd op de visie van Steve Jobs dat iedereen moet leren programmeren. Ook (of juist) juristen volgens Vermeulen. Tijdens het vak leren zijn studenten de beginselen achter het coderen. Op die manier hoopt Vermeulen het gat tussen juristen en programmeurs te verkleinen. Niet zelden wordt gedacht dat technologische ontwikkelingen de advocaat en jurist overbodig zullen maken. Niets is echter minder waar, aldus Vermeulen: “Juristen en advocaten zullen een belangrijke rol blijven vervullen in de toekomst”. Volgens Vermeulen is daarvoor wel een voorwaarde dat juristen de taal van de technologie begrijpen. (meer…)

Artificial intelligence & Machine learning

Artificial intelligence & Machine learning

De sessie Artificial intelligence & Machine learning tijdens het congres Inzicht in Digitalisering wordt geopend door Jeroen Naves en Martijn Scheltema, beiden advocaat bij Pels Rijcken. De workshop bestaat uit drie onderdelen: eerst een inleiding tot de techniek, vervolgens worden verschillende reguleringsvraagstukken opgeworpen en als laatste wordt de abstracte materie tastbaar gemaakt door het te koppelen aan bekende concepten zoals aansprakelijkheid en mededinging. (meer…)