Alle berichten van: Marielle Zuidema-Basart


Vertrouwen in blockchain, kansen voor het notariaat

Vertrouwen in blockchain, kansen voor het notariaat

Nu de potentie van blockchain steeds meer wordt gezien en er concreet wordt gewerkt aan praktische toepassingen, rijzen er vooral vragen over waarborgen voor veilig gebruik van deze technologie. Biedt het systeem van blockchain in zichzelf voldoende waarborgen of is er meer nodig om deelnemende partijen passende (rechts)bescherming te bieden? Als groot voordeel van blockchain wordt genoemd dat er geen “trusted third party” meer nodig is, hetgeen een verandering voor de traditionele rol van de notaris impliceert. Welke kansen biedt deze verandering voor het notariaat? (meer…)

Blockchain, ik verbind dus ik ben?

Blockchain, ik verbind dus ik ben?

In mijn vorige blog schreef ik al over blockchain, voor mij inmiddels bijna dagelijkse kost. Zo waren we met kantoor onlangs aanwezig bij de kick-off bijeenkomst van de Nationale Blockchain Coalitie, waar de coalitie haar Actieagenda aanbood aan demissionair minister Kamp. Sprekers tijdens deze bijeenkomst gaven onder andere inzicht in de mogelijkheden van blockchain in de agrarische sector, de energiesector en de financiële sector. Een terugkerende vraag die ochtend was: hoe zit het met digitale identiteit als je het hebt over blockchain? Voordat ik aan het antwoord op deze vraag toe kom, zal ik in dit blog eerst wat dieper ingaan op blockchain om vervolgens een voorzet te geven naar een volgend blog, waarin digitale identiteit het hoofdthema zal zijn. (meer…)

De staat van digitaal Nederland, over witte raven en zwarte zwanen

De staat van digitaal Nederland, over witte raven en zwarte zwanen

In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ dat op 29 oktober 2012 door Mark Rutte en Diederik Samsom werd gepresenteerd, staat dat de dienstverlening door overheden beter moet. In het akkoord is opgenomen dat bedrijven en burgers de zaken die ze met de overheid doen uiterlijk in 2017 digitaal moeten kunnen afhandelen. Een ambitieus streven dat een digitale transformatie van de Nederlandse overheid impliceert. Deze digitale transformatie vraagt om ‘digitaler’ denken door onder andere politici en beleidsmakers. Het is inmiddels 2017, hoe is het in dit verkiezingsjaar gesteld met het politieke digitale denken? En denkt de overheid al zó digitaal dat dit ook leidt tot ‘digitaler’ doen? (meer…)