Op 3 augustus 2017 verscheen de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity in het Staatsblad. Bent u net gewend aan de meldplicht datalekken, wordt er alweer een nieuwe meldplicht geïntroduceerd, nu voor ICT-inbreuken. ICT-inbreuken kunnen overigens tevens een datalek zijn; dan kunnen er twee meldplichten gelden. Lees meer…

Share This