The Future of Law

The Future of Law

“De meeste juristen zijn nog nauwelijks bezig met de technologische ontwikkelingen”, aldus professor Erik Vermeulen van de Tilburg University. Het team Tech & Innovation van Pels Rijcken wil daar verandering in brengen door tijdens het congres Inzicht in Digitalisering hun kennis over technologie en recht te delen. Vermeulen is gastspreker en verzorgt de openingslezing. Recent heeft hij voor het eerst voor zijn studenten het vak “Coding for Lawyers” georganiseerd, dat is geïnspireerd op de visie van Steve Jobs dat iedereen moet leren programmeren. Ook (of juist) juristen volgens Vermeulen. Tijdens het vak leren zijn studenten de beginselen achter het coderen. Op die manier hoopt Vermeulen het gat tussen juristen en programmeurs te verkleinen. Niet zelden wordt gedacht dat technologische ontwikkelingen de advocaat en jurist overbodig zullen maken. Niets is echter minder waar, aldus Vermeulen: “Juristen en advocaten zullen een belangrijke rol blijven vervullen in de toekomst”. Volgens Vermeulen is daarvoor wel een voorwaarde dat juristen de taal van de technologie begrijpen. Lees meer…

Artificial intelligence & Machine learning

Artificial intelligence & Machine learning

De sessie Artificial intelligence & Machine learning tijdens het congres Inzicht in Digitalisering wordt geopend door Jeroen Naves en Martijn Scheltema, beiden advocaat bij Pels Rijcken. De workshop bestaat uit drie onderdelen: eerst een inleiding tot de techniek, vervolgens worden verschillende reguleringsvraagstukken opgeworpen en als laatste wordt de abstracte materie tastbaar gemaakt door het te koppelen aan bekende concepten zoals aansprakelijkheid en mededinging. Lees meer…

Het verzamelen van sensordata in de buitenruimte

Het verzamelen van sensordata in de buitenruimte

Als wij het hebben over sensordata, zo vertelt Daan Corver, dan hebben we het simpel gezegd over data gewonnen met sensoren in de openbare ruimte. Door overheden, marktpartijen of individuele burgers. Hierbij kan men denken aan camera’s en sensoren die luchtkwaliteit of geluidswaarden meten. Maar ook aan WiFi-tracking. De toename van het gebruik van sensordata roept bij veel juristen en ambtenaren vragen op. Reden voor Pels Rijcken om het voortouw te nemen om samen van gedachten te wisselen tijdens het congres Inzicht in Digitalisering. Daan Corver bespreekt voornamelijk de rol die die overheid kan spelen rondom het verzamelen en gebruik van sensordata, waarbij hij wordt bijgestaan door Meine Dijkstra. Lees meer…

Juridische vraagstukken rondom blockchain, crypto’s en ICO’s

Juridische vraagstukken rondom blockchain, crypto’s en ICO’s

Blockchain, crypto’s en ICO’s hebben het afgelopen jaar het nieuws gedomineerd. Momenteel zijn er al meer dan veertig toepassingen van blockchain in het publieke domein. Sandra van Heukelom-Verhage en Ameer Muhammad stonden tijdens hun workshop, dat onderdeel was van het congres Inzicht in Digitalisering, stil bij de juridische vraagstukken rondom blockchain, crypto’s en ICO’s. Met hun presentatie wilden zij de deelnemers iets meer begrip bijbrengen van wat deze begrippen inhouden. Lees meer…

Innovatie en de AVG

Innovatie en de AVG

Marte van Graafeiland en Nina Bontje, advocaten privacyrecht bij Pels Rijcken, gaven tijdens het congres Inzicht in Digitalisering een workshop over de juridische consequenties die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft voor nieuwe technologische ontwikkelingen en innovaties. De AVG is sinds 25 mei 2018 van toepassing en heeft als voornaamste doel om de regels over de bescherming van persoonsgegevens van de Europese lidstaten verder te harmoniseren. Hierbij wordt aan de lidstaten ruimte geboden om bepaalde onderdelen zelf te regelen, wat in Nederland heeft geresulteerd in de Uitvoeringswet AVG. Lees meer…