Cybersecurity: grote uitdaging voor zorginstellingen

Cybersecurity: grote uitdaging voor zorginstellingen

De afgelopen maanden is de wereld geteisterd door twee grootschalige cyberaanvallen met ransomware. Waar eind juni een aanval met aan het Petya-virus verwante ransomware plaatsvond, was een maand eerder WannaCry-ransomware de boosdoener. Tijdens die aanval werden computers van minstens zestien Britse zorginstellingen getroffen. Vooral de acute zorg kwam hierdoor in het gedrang, maar ook geplande operaties moesten worden geannuleerd.

Hoe is het gesteld met de cybersecurity van Nederlandse zorginstellingen? Met welke ontwikkelingen in regelgeving moeten Nederlandse zorginstellingen de komende tijd rekening houden? Lees meer…

Geldt de Meldplicht Cybersecurity binnenkort voor uw organisatie?

Geldt de Meldplicht Cybersecurity binnenkort voor uw organisatie?

Vanaf dit najaar moeten aanbieders van vitale producten en diensten cyberaanvallen melden. Vanwege de korte implementatietermijn van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity, moet er bij de betreffende organisaties enige haast worden gemaakt bij de voorbereiding daarop.

Het Cybersecurity Team van Pels Rijcken heeft vorige week een artikel gepubliceerd over de ophanden zijnde Meldplicht Cybersecurity, waarin uiteen is gezet wat de meldplicht inhoudt en voor wie de meldplicht gaat gelden. In een gesprek met Energeia.nl hebben Jeroen Naves en Margot van Meeuwen-Verbaan nader toegelicht wat de nieuwe wet specifiek voor de energiesector betekent. Lees meer…

De gebruiker centraal, ook digitaal!

De gebruiker centraal, ook digitaal!

Toen recentelijk ter zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak werd verzocht om de verbeelding (digitale kaart) bij een bestemmingsplan opnieuw te uploaden in het systeem van de Raad van State, leek me dat een fluitje van een cent. Niets bleek minder waar. In plaats van het omwisselen van een digitaal bestandje, diende het volledige bestemmingsplandossier opnieuw geüpload te worden omdat alle bestanden digitaal gekoppeld zijn.

Dat moet toch handiger kunnen, dacht ik toen. Zou de Omgevingswet hiervoor een oplossing bieden?

Lees meer…

Blockchain, ik verbind dus ik ben?

Blockchain, ik verbind dus ik ben?

In mijn vorige blog schreef ik al over blockchain, voor mij inmiddels bijna dagelijkse kost. Zo waren we met kantoor onlangs aanwezig bij de kick-off bijeenkomst van de Nationale Blockchain Coalitie, waar de coalitie haar Actieagenda aanbood aan demissionair minister Kamp. Sprekers tijdens deze bijeenkomst gaven onder andere inzicht in de mogelijkheden van blockchain in de agrarische sector, de energiesector en de financiële sector. Een terugkerende vraag die ochtend was: hoe zit het met digitale identiteit als je het hebt over blockchain? Voordat ik aan het antwoord op deze vraag toe kom, zal ik in dit blog eerst wat dieper ingaan op blockchain om vervolgens een voorzet te geven naar een volgend blog, waarin digitale identiteit het hoofdthema zal zijn. Lees meer…