Geldt de Meldplicht Cybersecurity binnenkort voor uw organisatie?

Geldt de Meldplicht Cybersecurity binnenkort voor uw organisatie?

Vanaf dit najaar moeten aanbieders van vitale producten en diensten cyberaanvallen melden. Vanwege de korte implementatietermijn van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity, moet er bij de betreffende organisaties enige haast worden gemaakt bij de voorbereiding daarop.

Het Cybersecurity Team van Pels Rijcken heeft vorige week een artikel gepubliceerd over de ophanden zijnde Meldplicht Cybersecurity, waarin uiteen is gezet wat de meldplicht inhoudt en voor wie de meldplicht gaat gelden. In een gesprek met Energeia.nl hebben Jeroen Naves en Margot van Meeuwen-Verbaan nader toegelicht wat de nieuwe wet specifiek voor de energiesector betekent. Lees meer…

De gebruiker centraal, ook digitaal!

De gebruiker centraal, ook digitaal!

Toen recentelijk ter zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak werd verzocht om de verbeelding (digitale kaart) bij een bestemmingsplan opnieuw te uploaden in het systeem van de Raad van State, leek me dat een fluitje van een cent. Niets bleek minder waar. In plaats van het omwisselen van een digitaal bestandje, diende het volledige bestemmingsplandossier opnieuw geüpload te worden omdat alle bestanden digitaal gekoppeld zijn.

Dat moet toch handiger kunnen, dacht ik toen. Zou de Omgevingswet hiervoor een oplossing bieden?

Lees meer…

Blockchain, ik verbind dus ik ben?

Blockchain, ik verbind dus ik ben?

In mijn vorige blog schreef ik al over blockchain, voor mij inmiddels bijna dagelijkse kost. Zo waren we met kantoor onlangs aanwezig bij de kick-off bijeenkomst van de Nationale Blockchain Coalitie, waar de coalitie haar Actieagenda aanbood aan demissionair minister Kamp. Sprekers tijdens deze bijeenkomst gaven onder andere inzicht in de mogelijkheden van blockchain in de agrarische sector, de energiesector en de financiële sector. Een terugkerende vraag die ochtend was: hoe zit het met digitale identiteit als je het hebt over blockchain? Voordat ik aan het antwoord op deze vraag toe kom, zal ik in dit blog eerst wat dieper ingaan op blockchain om vervolgens een voorzet te geven naar een volgend blog, waarin digitale identiteit het hoofdthema zal zijn. Lees meer…

Smart City: het belang van een stevig fundament

Smart City: het belang van een stevig fundament

Van slimme stoplichten en wegverlichting tot duurzame, collectieve en intelligente vervoersoplossingen en zelfs de bouw van hele nieuwe energieneutrale en zelfvoorzienende wijken en steden. Steeds vaker – en met toenemende ambitie – worden initiatieven ten aanzien van sociale, infrastructurele en economische opgaves en kansen gebundeld in een Smart City-aanpak. Veelal op basis van publiek-private samenwerking. Maar wat is een Smart City eigenlijk en welke juridische vragen rijzen bij het formuleren, realiseren en uitvoeren van een Smart City-aanpak? Lees meer…

Als gemeente veilig naar de cloud

Als gemeente veilig naar de cloud

Afgelopen jaar hebben ruim 40 overheidsinstellingen met InSpark de stap richting de (Microsoft) cloud gemaakt. In elk traject bleken er veel vragen te zijn rondom de juridische aspecten. Vanuit een samenwerking met het IT, Data en Privacyteam van Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, kwamen daarop passende antwoorden. In dit blog delen we de 6 vragen die gemeenten zich moeten stellen als het gaat om een veilige overstap naar de cloud. Lees meer…